Ban Bí thư cách hết chức vụ trong Đảng của Phó tư lệnh Quân khu 9

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 25.5, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật thiếu tướng Trần Văn Tài, Đảng ủy viên, Phó tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, Ban Bí thư nhận thấy, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, ông Trần Văn Tài đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập và thực hiện quyết toán, sử dụng kinh phí trái quy định.

Ông Tài cũng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban Bí thư khẳng định, vi phạm của ông Trần Văn Tài là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, Quân đội Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận đến mức cần phải kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Ban Bí thư cũng nhận định, trong quá trình kiểm điểm, ông Tài đã nhận thức rõ những khuyết điểm của mình, tích cực khắc phục và chỉ đạo khắc phục hậu quả, tự giác nhận hình thức kỷ luật.

Từ đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Tài bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của 2 nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 3 (từ 11 – 14.5), Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kết luận, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu và một số lãnh đạo, chỉ huy của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu và Ban Chỉ huy quân sự H.Phước Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ huy công tác huấn luyện, diễn tập; quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư, mua sắm trang thiết bị, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và quân đội.

Từ đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lâm Văn Tâm, đại tá, Đảng ủy viên Cục Hậu cần, Trưởng phòng Quân nhu, Cục Hậu cần Quân khu 9, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự H.Phước Long.

Đồng thời, cảnh cáo ông Lê Hoàng Giữ, đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Đỗ Minh Đẩu, đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Tài theo thẩm quyền; đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo quy định và chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.