Bộ Tài nguyên & Môi trường đề nghị cấp sổ đỏ mới ghi tên cả vợ và chồng

Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa đề nghị địa phương tạo điều kiện cho cấp mới hoặc đổi sổ đỏ là tài sản chung ghi cả họ tên vợ và chồng.

Đề nghị này được lý giải nhằm bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ, tránh các khiếu nại, khiếu kiện khi giải quyết các tranh chấp về đất đai, từng bước giúp phụ nữ chủ động tham gia các hoạt động về kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Trên thực tế, trong giao dịch mua bán nhà đất, nhiều trường hợp bên mua chỉ có vợ hoặc chồng đi giao dịch, ký hợp đồng và đứng tên trên sổ đỏ. Tuy việc đứng tên không là căn cứ xác định quyền sở hữu riêng của chồng hoặc vợ, khi tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ mất nhiều thời gian, công sức để chứng minh, khiếu nại đóng góp của mình vào khối tài sản.

Ngoài ra, cơ quan bộ cũng lưu ý địa phương cần đẩy mạnh việc tuyên truyền về quyền của phụ nữ với tài sản chung trong hôn nhân, trong đó có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Điều này nhằm giúp người dân hiểu được tầm quan trọng, vị thế, vai trò của người phụ nữ, tạo sự bình đẳng trong xã hội.