Cách tính mật độ xây dựng chính xác nhất

Nắm rõ cách tính mật độ xây dựng giúp người thi công dự án một cách chính xác, nhanh chóng.

Mật độ xây dựng là gì?

Khái niệm mật độ xây dựng được quy định tại “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng” được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 4.8.2008 của Bộ Xây dựng.

Mật độ xây dựng là tỉ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc xây dựng trên tổng diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình như: Các tiểu cảnh trang trí, bể bơi, sân thể thao ngoài trời (trừ sân tennis và sân thể thao được xây dựng cố định và chiếm khối tích không gian trên mặt đất, bể cảnh…).

Phân loại mật độ xây dựng

Mật độ xây dựng thuần là tỉ lệ diện tích chiếm đất dựa trên tổng diện tích của lô đất của các công trình xây dựng. Diện tích đất này sẽ không được tính với diện tích chiếm đất của một số hạng mục liên quan của công trình đang chuẩn bị xây dựng.

Nắm rõ cách tính mật độ xây dựng rất quan trọng trong xây dựng để thi công một cách chính xác, nhanh chóng dự án. Đồ họa: M.H
Nắm rõ cách tính mật độ xây dựng giúp người thi công dự án một cách chính xác, nhanh chóng dự án. Đồ họa: M.H

Mật độ xây dựng gộp là tỉ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc trên tổng diện tích toàn khu đất (diện tích toàn khu đất bao gồm cả sân đường, các khu cây xanh, không gian mở và các khu vực không xây dựng công trình trong khu đất đó).

Chi tiết cách tính mật độ xây dựng

Quyết định cụ thể số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3.4.2008 của Bộ Xây dựng quy định cách tính mật độ xây dựng như sau:

Mật độ xây dựng (%) = Diện tích chiếm đất của công trình kiến trúc (m2) / Tổng diện tích lô đất xây dựng (m2) x 100%.

Lưu ý, diện tích chiếm đất của công trình kiến trúc được tính theo hình chiếu của công trình, ngoại trừ nhà phố, liền kế nếu có sân vườn).

Dịch tích chiếm đất của công trình không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình như: Các tiểu cảnh trang trí, bể bơi, sân thể thao ngoài trời…