Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Sáng 3.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, sinh ngày 12.2.1966; quê quán: xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí đã đảm nhiệm các chức vụ: Từ 2011-2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Tư lệnh Quân đoàn 1; năm 2012: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1; từ tháng 11.2014: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 4;

Năm 2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1.2016), Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4;

Từ tháng 11.2018: Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Từ tháng 12.2019: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Từ tháng 1.2021: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 30.1.2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.