Cổ đông lớn của Công ty quản lý hầm đường bộ Hải Vân muốn thoái vốn hoàn toàn

Cổ đông lớn của Công ty quản lý hầm đường bộ Hải Vân muốn thoái vốn hoàn toàn

Cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (UPCoM: HHV) – CTCP BOT Hưng Phát đã đăng ký bán toàn bộ 16.4 triệu cp HHV (6.13%) đang nắm giữ từ ngày 19/05-17/06.

Theo Công ty BOT Hưng Phát, mục đích thoái vốn là để huy động vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nếu thương vụ thoái vốn diễn ra thành công, HHV sẽ chỉ còn 3 cổ đông lớn gồm CTCP Đầu tư Hải Thạch BOT (40.27%), CTCP Hạ tầng Miền Bắc (38.87%) và CTCP Tập đoàn Hải Thạch (5.37%).

Về tình hình cổ phiếu, dù được giao dịch bình quân 726 cp/ngày nhưng giá cổ phiếu HHV từ cuối phiên 07/05 đến nay vẫn đứng yên ở mức 20,000 đồng/cp, tăng gần 18% so với thời điểm đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu HHV từ đầu năm 2021 đến nay. Đvt: Tỷ đồng

HHV PTKT 20210518

Hà Lễ