Còn 61 dự án bất động sản bị tắc

Tại Hội nghị gặp gỡ và trao đổi giữa lãnh đạo chính quyền TP.HCM với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản diễn ra ngày 27.2, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trên địa bàn TP.HCM còn 61 dự án đang bế tắc, cần tháo gỡ.
Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết đến 15.4 sẽ tháo gỡ khó khăn xong cho 61 dự án
Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết đến 15.4 sẽ tháo gỡ khó khăn xong cho 61 dự án
Qua rà soát 61 dự án nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch – Đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của luật Đầu tư năm 2014 và Sở Xây dựng là cơ quan tham gia góp ý kiến. Tuy nhiên, có 2 dự án bị trùng, 3 trường hợp không phải là hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư và 1 đã chuyển tổ công tác đầu tư xử lý. Như vậy chỉ còn 56 hồ sơ.
Trong số này có 17 dự án đã trình báo cáo thẩm định đề nghị UBND TP.HCM ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, 18 dự án chưa nhận được ý kiến của các sở ngành, 20 dự án đã yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ nhưng chưa nhận được hồ sơ bổ sung và 1 dự án nhà đầu tư đã rút hồ sơ.

Dự án bất động sản tại Tp. Hồ Chí Minh:
>>Link dự án: The Green Village Bình Chánh
>>Link dự án: Lovera Park Bình Chánh
>>Link dự án: Lovera Vista Bình Chánh

Nhiều dự án đang ách tắc cần được TP tháo gỡ
Nhiều dự án đang ách tắc cần được TP tháo gỡ
Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM     chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin để xử lý. Cái nào thuộc thẩm quyền TP thì giải quyết ngay, cái nào cần xin ý kiến Trung ương thì mong doanh nghiệp phối hợp cùng tìm cách xử lý. “Chúng ta cố gắng lấy mốc đến ngày 15.4 giải quyết cho xong, tránh mất thời gian lãng phí”, ông Phong nói.
Ông Phong nhấn mạnh, các sở phải chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp.  Làm dự án phải vay vốn rất nhiều, đình lại một ngày thì  phải trả bao nhiêu lãi suất?  Các dự án kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp. Nếu không giải quyết kịp thời những khó khăn của họ   sẽ tác động đến thị trường bất động sản và ảnh hưởng đến sự phát triển của TP.
“Việc giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản là trách nhiệm của UBND TP, giúp cho doanh nghiệp chính là giúp cho TP… Các cơ quan nhà nước đẩy qua đẩy lại khiến doanh nghiệp và người dân rất khổ. Quyết tâm của TP là làm sao cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp phát triển. TP sẽ có những nỗ lực cải cách và dùng những biện pháp mạnh mẽ hơn về tổ chức để xây dựng bộ máy phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, để nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, ông Phong cam kết.
Nguồn copy: thanhnien.vn