Con của Tổng Giám đốc muốn gom 1 triệu cp DDG

Con của Tổng Giám đốc muốn gom 1 triệu cp DDG

Nhằm đầu tư tài chính cá nhân, ông Yang Hỷ An – con trai bà Trần Kim Sa – Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG) vừa đăng ký mua 1 triệu cp DDG từ ngày 18/05-15/06/2021.

Trước đó, ông Yang Hỷ An không nắm giữ cổ phiếu DDG nào. Nếu thương vụ thành công, con của vị Tổng Giám đốc này sẽ sở hữu 3.5% vốn tại DDG.

Với thị giá 35,200 đồng/cp (đầu phiên sáng 17/05), dự kiến ông An sẽ chi hơn 35 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021, HĐQT của DDG đặt mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế đạt lần lượt là 580 tỷ đồng (tăng 27,7% so với 2020) và 50 tỷ đồng (tăng 230% so với 2020). Cổ đông của DDG đã thông qua tờ trình chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE vào quý 4 năm nay.

Kết thúc quý 1, DDG ghi nhận doanh thu thuần hơn 133 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ) và lãi ròng hơn 8 tỷ đồng (gấp 14.5 lần). Theo DDG, nguyên nhân là do Công ty mở rộng thêm hệ thống sấy hèm ở Cần Thơ và phát triển mạnh hoạt động thương mại máy móc thiết bị, lợi nhuận mảng này đóng góp tỷ trọng lớn làm cho lợi nhuận Công ty mẹ tăng trưởng.

Minh Hồng