Công ty con của DXG chuẩn bị thủ tục niêm yết trên sàn HOSE

Ngày 14/05/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã nhận được hồ sơ niêm yết 358.2 triệu cp của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS), tương ứng vốn điều lệ hơn 3,582 tỷ đồng.

DXS được vận hành từ năm 2003 với vốn điều lệ 800 tỷ đồng, tiền thân là mảng môi giới bất động sản của Đất Xanh, hiện nắm giữ mảng dịch vụ bất động sản của DXG.

Ngày 29/04/2021, 71.56 triệu cp DXS đã được chào bán lần đầu ra công chúng (IPO), tương ứng 99.86% tổng số cổ phiếu chào bán. Trong đó, có hơn 35.83 triệu cp do cổ đông hiện hữu (Tập đoàn Đất Xanh – DXG) chào bán và hơn 35.83 triệu cp phát hành mới. Giá chào bán là 32,000 đồng/cp.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán gần 2,290 tỷ đồng, trong đó tổng số tiền của cổ đông DXS chào bán là gần 1,147 tỷ đồng và DXS thu về hơn 1,143 tỷ đồng từ số cổ phiếu phát hành mới.

Sau đợt chào bán, cơ cấu cổ đông của DXS bao gồm 90.63% cổ đông trong nước và 9.37% cổ đông nước ngoài. Trong đó CTCP Tập đoàn (HOSE: DXG) sở hữu 65.79% vốn của DXS, tương đương 235.67 triệu cp.

Về kế hoạch kinh doanh 2021, DXS dự kiến doanh thu đạt 7,600 tỷ đồng, gấp 2.35 lần năm 2020 và lãi ròng đạt 1,483 tỷ đồng, tăng 69%.

Trong năm 2020, doanh thu và lãi sau thuế của DXS đạt 3,240 tỷ đồng và 1,136 tỷ đồng, giảm lần lượt 20.6% và 30.4% so với năm 2019. Trong cơ cấu doanh thu của DXS, 28% đến từ mảng môi giới truyền thống (loại hình truyền thống hỗ trợ chủ đầu tư marketing và phân phối sản phẩm để nhận phí hoa hồng) và 72% đến từ hoạt động môi giới tư vấn toàn diện (loại hình này DXS hợp tác tư vấn chủ đầu tư ngay từ khâu thiết kế dự án và cung cấp nhiều dịch vụ toàn diện).

Khang Di