Đà Nẵng rà soát việc quản lý trật tự xây dựng

Ngày 7.6, Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết đang rà soát việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Việc này được thực hiện sau khi cơ quan chức năng phát hiện vụ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trong tháng 5 và tháng 6, Đà Nẵng liên tiếp phát hiện các sai phạm trong hoạt động xây dựng trên địa bàn. Đó là việc Dự án The Summit Building thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng và Chung cư Monarchy dù chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng, rao bán cho nhiều người.

Đáng nói là các công trình này để xảy ra sai phạm trong thời gian dài nhưng cơ quan quản lý thiếu quản lý nên không giám sát chặt chẽ.

Về việc này, ông Lê Văn Tuấn – Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, về vấn đề phân cấp về quản lý trật tự xây dựng, vào năm 2018 UBND TP.Đà Nẵng có quyết định số 36 về quy chế quản lý trật tự xây dựng.

Theo quyết định này, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, quản lý công tác trật tự xây dựng và chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ và công trình khác…

Đối với Chủ tịch UBND cấp quận, huyện thực hiện quản lý công tác trật tự xây dựng và chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã khi UBND cấp xã buông lỏng quản lý… Kiến nghị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ban hành biện pháp cần thiết, phù hợp thực tế nhằm quản lý trật tự xây dựng.

Trách nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng là tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo, điều hành chung công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Xử lý các cán bộ dưới quyền được giao quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm…

Trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, xử lý, khắc phục tình hình vi phạm trật tự xây dựng. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi thẩm quyền. Xử lý Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND cấp huyện và các cán bộ dưới quyền được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm. Chịu trách nhiệm về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, quyết định này còn quy định rõ đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở KHĐT, Sở Du lịch liên quan đến trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Ông Lê Văn Tuấn đánh giá, việc ban hành quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố là thực sự cần thiết. Việc này nhằm phân công, phân cấp và gắn trách nhiệm cụ thể của cá nhân, tổ chức trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý trật tự xây dựng.

Vào tháng 10.2020, tiếp tục UBND TP.Đà Nẵng có quyết định hướng dẫn quy định kiểm tra về trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn. Trong đó quy định rất cụ thể tùy theo quy mô công trình sẽ có số lượt kiểm tra, thời điểm kiểm tra. Tuy đã đưa ra các quy định chặt chẽ, thế nhưng việc nắm địa bàn, quản lý vẫn còn nhiều lỗ hổng khi xuất hiện tình trạng xây dựng trái phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.