Đề xuất tăng vốn Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Việc thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được thực hiện trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hiện nay để tiếp tục hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước.

Đồng thời, vốn điều lệ của tổng công ty là 2.000 tỉ, tăng gấp đôi so với số vốn 1.000 tỉ đồng hiện nay.
Nguồn bổ sung vốn điều lệ cho tổng công ty từ nguồn quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế hằng năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.