Đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn và tin tưởng, giai đoạn 2021-2026, HĐND TP.Hải Phòng sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức sáng nay 29.6, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác triển khai và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP.Hải Phòng.

Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đạt 99,78% (cao hơn tỉ lệ của nhiệm kỳ trước là 0,31% và cao hơn tỉ lệ chung của cả nước – cả nước là 99,60%). Số lượng, cơ cấu, thành phần bảo đảm như dự kiến; trình độ, chất lượng chuyên môn của đại biểu ở mức cao so với mức bình quân chung của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng 9 đại biểu Quốc hội, 67 đại biểu HĐND TP.Hải Phòng, gần 6.000 đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đã được cử tri thành phố tín nhiệm lựa chọn làm người đại diện ý chí, nguyện vọng của mình. Với sự tín nhiệm, tin tưởng của đồng bào cử tri thành phố, các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp của thành phố cần nhận thức sâu sắc trọng trách và vinh dự là người đại biểu của nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, gần gũi, trân trọng lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và nhân dân, thực hiện tốt chương trình hành động cùng những lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân thành phố.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, hoạt động của HĐND TP.Hải Phòng có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả. HĐND thành phố đã phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, hoàn thành tốt Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đề ra, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, an sinh và phúc lợi xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố; từng bước hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND thành phố khóa XVI cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa, chú trọng thực hiện ba đột phá chiến lược; nhất là chính sách, thể chế cụ thể bằng các nghị quyết thích hợp và quyết sách thích hợp của HĐND thành phố; nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ các thể chế, chính sách đặc thù để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

HĐND TP phối hợp tham gia có hiệu quả các chương trình giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia vào các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và thành phố theo chức năng, thẩm quyền được giao.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng rằng trong những năm 2021-2026, HĐND TP.Hải Phòng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua 3 Dự thảo Nghị quyết gồm: Tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hải Phòng; quy định mức chi cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.