FLC và 7 mã khác vào rổ MSCI Frontier Markets Small Cap

FLC và 7 mã khác vào rổ MSCI Frontier Markets Small Cap

Hàng loạt cổ phiếu Việt Nam được thêm vào và loại ra rổ MSCI Frontier Markets Small Cap tại đợt review lần này.

Rổ danh mục MSCI Frontier Markets Small Cap Index tại đợt review tháng 5/2021 tiếp tục biến động mạnh với 24 mã được thêm mới và 24 mã bị loại ra.

Cụ thể với riêng Việt Nam, có 8 mã được thêm vào rổ chỉ số gồm FLC, DXG, DGC, GMD, HNG, DIG, VCI, VCG. Ở chiều ngược lại, 5 mã DHG, HT1, PAN, SHB và VCS bị loại ra.

Lưu ý ở trường hợp của SHB, mã này bị loại ra khỏi MSCI Frontier Markets Small Cap để thêm vào MSCI Frontier Market.

* SHB và THD vào rổ MSCI Frontier Market Index

16 mã còn lại đến từ 6 quốc gia gồm: Sri Lanka (2), Croatia (1), Estonia (1), Ice Land (10), Romania (1).

Kết quả review tháng 5/2021 của MSCI Frontier Markets Small Cap Index

msci 12 05 ket qua small

Nguồn: MSCI

Tỷ trọng của Việt Nam nâng lên thành 25.03%

Như vậy, số lượng cổ phiếu thành phần danh mục MSCI Frontier Markets Small Cap Index vẫn giữ ở con số 149 mã. Tại cuối ngày 30/04/2021, Việt Nam đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong chỉ số với 25.03%, tăng từ mức 21.51% của 3 tháng trước.

Tỷ trọng Việt Nam được nâng lên trong khoảng thời gian gần đây nhờ việc MSCI đã bắt đầu loại cổ phiếu Kuwait ra khỏi danh mục thị trường cận biên và đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán Việt.

Tỷ trọng quốc gia trong chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap Index tính tới ngày 30/04/2021

flc small cap 3

Nguồn: MSCI

Tính đến 30/04, SHB hiện đang là mã có tỷ trọng lớn nhất trong rổ danh mục MSCI Frontier Market với 2.63%. Việt Nam còn góp mặt PDR và SSI trong top 10 mã chiếm tỷ trọng lớn nhất rổ danh mục.

Top 10 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất rổ MSCI Frontier Markets Small Cap Index tính tới 30/04/2021

top 10 small cap

Nguồn: MSCI

Xuân Nghĩa