Gia đình TGĐ muốn sở hữu 13% vốn tại DDG

Gia đình TGĐ muốn sở hữu 13% vốn tại DDG

Nhằm đầu tư tài chính cá nhân, ông Yang Tuấn An – con trai bà Trần Kim Sa – Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG) vừa đăng ký mua 1 triệu cp DDG (tỷ lệ 3.5%) từ ngày 18/05 – 15/06/2021.

Đáng chú ý, cùng thời gian này, người anh em của ông Yang Tuấn An là ông Yang Hỷ An cũng vừa đăng ký mua 1 triệu cp. Trước đó, 2 người con này đều không nắm giữ cổ phiếu DDG nào.

Được biết, bà Sa đang nắm giữ 5.98% vốn tại DDG. Nếu thương vụ thành công, 3 mẹ con vị Tổng Giám đốc này sẽ nâng sở hữu tại DDG từ 5.98% lên gần 13%.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021, HĐQT của DDG đặt mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế đạt lần lượt là 580 tỷ đồng (tăng 27,7% so với 2020) và 50 tỷ đồng (tăng 230% so với 2020). Cổ đông của DDG đã thông qua tờ trình chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE vào quý 4 năm nay.

Minh Hồng