Bán nhà tại Huyện Bình Chánh

Hồ Chí Minh

LOVERA PARK

52.000  Khu Phong Phú 4, Huyện Bình Chánh, HCM
4,5 - 5,3 tỷ
3 PN
175 - 250 m2

Căn hộ, chung cư

LOVERA VISTA

17.000  KDC Phong Phú 4, Phong Phú, Bình Chánh, HCM
1,7 - 2,7 tỷ
1 - 3 PN
52 - 82 m2

Hồ Chí Minh

THE GREEN VILLAGE

19.000  Xã Phong Phú 2, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
5 tỷ - 10 tỷ
3 PN - 4 PN
175m2 - 300m2

Hồ Chí Minh

Uni Park Bình Chánh

17.000  Đường Nguyễn Văn Linh, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
1,5 Tỷ - 3,5 Tỷ
1PN -3PN
52m2 - 92m2