IDC: Con trai và Công ty có liên quan của Tổng Giám đốc sang tay nhau gần 1 triệu cp?

Cùng ngày 14/05/2021, ông Đặng Việt Dũng đã bán ra 940,000 cp IDC của Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) trong khi Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt mua vào lượng cổ phiếu đúng bằng ông Dũng bán ra.

Ông Đặng Việt Dũng là con trai của ông Đặng Chính Trung – Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT IDC. Đồng thời ông Đặng Chính Trung cũng là Ủy viên HĐQT của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt. Tổng Giám đốc IDC hiện không nắm giữ cổ phiếu nào của IDC.

Như vậy, khả năng cao là con trai và Công ty có liên quan của Tổng Giám đốc IDC đã sang tay nhau số cổ phiếu trên.

Sau giao dịch, con trai Tổng Giám đốc của IDC giảm tỷ lệ sở hữu tại đây từ 2.85% (8.54 triệu cp) xuống còn 2.53%, tương đương 7.6 triệu cp. Ngược lại, Công ty có liên quan Tổng Giám đốc IDC đã nâng tỷ lệ sở hữu tại đây từ 3.29% (9.86 triệu cp) lên mức 3.6%, tương đương 10.8 triệu cp.

Diễn biến giá cổ phiếu IDC từ đầu năm 2021 đến phiên 19/05/2021

idc gia chart 1

Nguồn: VietstockFinance

Kết phiên 14/05/2021, giá cổ phiếu IDC dừng tại mức 34,500 đồng/cp, giảm hơn 27% kể từ mức đỉnh 47,000 đồng/cp vào phiên 18/01/2021. Tính theo mức giá này, giao dịch sang tay có giá trị hơn 32 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021 của IDC, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 2021 lần lượt đạt gần 5,661 tỷ đồng và 990 tỷ đồng, tăng 3% và 34% so với mức thực hiện năm 2020.

Doanh thu thuần quý 1/2021 của IDC đạt hơn 1,046 tỷ đồng, giảm 1% trong khi giá vốn tăng 1% khiến lợi nhuận gộp giảm đến 10% so với cùng kỳ, còn gần 177 tỷ đồng. Biên lãi gộp thu hẹp từ 19% xuống còn 17%.

Trong kỳ, các khoản chi phí đều lần lượt giảm. Chi phí bán hàng và quản lý lần lượt giảm 30% và 12%, trong khi đó, chi phí tài chính với phần lớn là chi phí lãi vay giảm 47%.

Nhờ tiết giảm chi phí, IDC báo lãi ròng quý 1/2021 tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020, đạt hơn 53 tỷ đồng.

Khang Di