Làm lại sổ đỏ bị mất có cần xác nhận của công an

Khi cấp sổ đỏ lại do bị mất, người dân không cần phải xin xác nhận của công an.

Mất sổ đỏ có cần xác nhận của công an?

Khi sổ đỏ bị mất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không làm hồ sơ đề nghị cấp lại ngay mà phải khai báo về việc bị mất sổ đỏ, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Khoản 1 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nêu rõ: “Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương”.

Căn cứ khoản 2 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở UBND cấp xã, hộ gia đình, cá nhân nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại sổ đỏ.

Do vậy, khi cấp sổ đỏ lại do bị mất, người dân không cần phải xin xác nhận của công an.

Lệ phí cấp đổi sổ đỏ năm 2021

Theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2014/TT-BTC thì lệ phí cấp đổi sổ đỏ quy định như sau:

– Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp sổ đỏ mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại sổ đỏ.

– Trường hợp sổ đỏ cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.