Ngân hàng TPBank sắp chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu TPB

Sau khi phát hành, vốn điều lệ ngân hàng sẽ được nâng lên mức 11.716 tỷ đồng, từ mức 10.716 tỷ đồng hiện nay.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank (mã TPB) vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, TPBank dự kiến phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Sau khi phát hành, vốn điều lệ ngân hàng sẽ được nâng lên mức 11.716 tỷ đồng, từ mức 10.716 tỷ đồng hiện nay.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 3 năm chuyển nhượng đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Với số vốn tăng thêm, TPBank dự kiến đầu tư vào cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ và mở rộng mạng lưới; đồng thời bổ sung nguồn vốn hoạt động, vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn.

Kết thúc quý 1/2021, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế tăng 41%, lên mức hơn 1.422 tỷ đồng và hơn 1.138 tỷ đồng. Nếu so với con số 5.500 tỷ đồng kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2021, TPBank đã thực hiện được 21% sau 3 tháng đầu năm.

Tính cuối tháng 3/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 216.153 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cuối năm trước, trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 3,7% với 124.387 tỷ đồng. Quy mô tiền gửi khách hàng đạt 120.037 tỷ đồng, tăng 3,6%.

Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 3, tổng nợ xấu tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên 1.484 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ tăng 21% và nợ có khả năng mất vốn tăng 8%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng nhẹ lên mức 1,19% từ mức 1,18% hồi đầu năm.