Ông Trần Huy Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, ông Trần Huy Tuấn đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 4.7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái khóa XIX đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Dự Kỳ họp có ông Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định: “Kỳ họp thứ nhất HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh trong nhiệm kỳ mới”.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh.

Kết quả, với 100% số phiếu tán thành, ông Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Vũ Quỳnh Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND khóa XVIII; bà Hoàng Thị Thanh Bình – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND khóa XVIII tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Với 56/56 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%, ông Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cũng với số phiếu bầu 100%, ông Nguyễn Thế Phước, ông Ngô Hạnh Phúc và bà Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.