PAN Farm muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty mẹ

PAN Farm muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty mẹ

Cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Pan (HOSE: PAN) – CTCP PAN Farm đã đăng ký mua 1 triệu cp PAN từ ngày 13/05-11/06.

PAN Farm hiện đang là công ty con của PAN khi có 81.92% vốn điều lệ được nắm giữ bởi Tập đoàn này.

Ngược lại, PAN Farm cũng đang nắm hơn 15 triệu cp PAN (7.11%). Nếu giao dịch diễn ra thành công, Công ty này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại PAN lên 7.57%.

Tổng Giám đốc PAN Farm – ông Nguyễn Khánh Quỳnh đồng thời đang giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại PAN.

Về tình hình cổ phiếu, sau khi tạo đỉnh trong tháng 4/2021, giá cổ phiếu PAN đang có dấu hiệu điều chỉnh. Đầu phiên sáng 13/05, giá cổ phiếu PAN ở mức 24,800 đồng/cp, giảm gần 19% so với đỉnh tháng 4.

Diễn biến giá cổ phiếu PAN từ đầu năm 2021 đến nay. Đvt: Đồng

PAN PTKT 20210513

Hà Lễ