Phải nâng cao hiệu quả hoạt động khi không còn Hội đồng nhân dân phường

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội nhấn mạnh, việc quận Bắc Từ Liêm phải thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong điều kiện không còn Hội đồng nhân dân phường (HĐND) khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị kể từ ngày 1.7.

Ngày 2.7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự kỳ họp thứ nhất HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa quan trọng đến hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý, sau kỳ họp, HĐND quận Bắc Từ Liêm cần xây dựng ngay quy chế làm việc, sắp xếp, kiện toàn bộ máy ổn định để nâng cao chất lượng hoạt động.

Theo Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội, thành phố bắt đầu triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị kể từ ngày 1.7. Do đó, HĐND quận Bắc Từ Liêm phải thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong điều kiện không còn HĐND phường.

HĐND quận phải tăng cường chức năng giám sát, nhất là các vấn đề dân sinh trên địa bàn. Đồng thời, đại biểu HĐND quận cần nâng cao trình độ, kinh nghiệm hoạt động, liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân để thực sự là tiếng nói, đại diện cho cử tri.

Nhấn mạnh quận Bắc Từ Liêm có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội yêu cầu Quận ủy – HĐND – UBND quận tập trung triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội hiệu quả, trong đó chú trọng công tác quy hoạch, bảo đảm phát triển đồng bộ và khoa học, làm việc gì chắc việc đó.

Tại kỳ họp thứ nhất, ông Nguyễn Hữu Tuyên – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa II – tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận khóa III; bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Chủ tịch HĐND quận khóa II – tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND quận khóa III; bà Lưu Ngọc Hà – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận khóa II – tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt các đồng chí được bầu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận trong nhiệm kỳ tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.