Phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể, tại Quyết định 1016/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1015/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021; ông Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021; bà Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1018/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1019/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021; ông Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn (SN 1971, quê quán: Xã An Dương, quận Kiến An, TP Hải Phòng). Có trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân (ngành Kinh tế công nghiệp và dịch vụ); Thạc sỹ Kinh tế Công nghiệp (Đại học Kinh tế Quốc dân); Tiến sỹ Kinh tế Phát triển (Đại học Quốc gia Úc).

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị – Hành chính; đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V. Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên cao cấp.

Tháng 6.2016 – 1.2020: Ông Văn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị – Bộ Xây dựng.

Tháng 2.2020 – 10.2020: Ông Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 29.10.2020: Ông Văn được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng sinh ngày 1.10.1977. Quê quán: xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Ngày 21.8.2020: Ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 12.10.2020: Ông tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 10.12.2020: Tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 30.1.2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.