Phó Tổng ITA đã thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty

Phó Tổng ITA đã thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty

Ngày 11/05, Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) – ông Trần Hoàng Ân thông báo đã bán thành công gần 1.7 triệu cp ITA (tỷ lệ 0.18%) được đăng ký trước đó trong khoảng thời gian từ 07-11/05.

Sau khi bán thành công số cổ phiếu trên, ông Ân không còn nắm bất kỳ cổ phần nào của ITA. Trong phiên 11/05, thị trường ghi nhận giao dịch thỏa thuận cổ phiếu ITA với số lượng đúng bằng số cổ phần ông Ân đã đăng ký với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 12 tỷ đồng.

Trước đó, CTCP Đại học Tân Tạo – cổ đông tổ chức đang nắm 8.84% vốn Công ty – đã đăng ký mua 1.8 triệu cp ITA từ ngày 07/05 – 05/06.

CTCP Đại học Tân Tạo hiện có Tổng Giám đốc là bà Huỳnh Hồ – hiện đồng thời là Thành viên độc lập HĐQT ITA – và Thành viên sáng lập là bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch HĐQT ITA.

Về tình hình cổ phiếu, sau khi tạo đỉnh trong phiên 15/04, giá cổ phiếu ITA đã được điều chỉnh. Kết phiên 13/05, thị giá cổ phiếu ITA ở mức 7,250 đồng/cp, giảm gần 20% so với đỉnh vừa lập trong tháng 4.

Diễn biến giá cổ phiếu ITA từ đầu năm 2021 đến nay. Đvt: Đồng

ITA PTKT 20210513

Hà Lễ