Quảng Trị thu hơn 176 tỷ đồng từ đấu giá đất 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Quảng Trị tổ chức ba phiên đất giá quyền sử dụng đất đợt 1/2021, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 176 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin tỉnh Quảng Trị, 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất TP Đông Hà, huyện đảo Cồn Cỏ; hoàn thành công tác thẩm định các huyện Đakrông, Hướng Hóa, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh Linh, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị.

Sở TNMT cũng đã tham mưu trình UBND tỉnh này ban hành quyết định và trực tiếp ký giấy chứng nhận cho 30 hồ sơ; ký hợp đồng thuê đất cho 52 hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo quy trình, thời gian theo quy định.

Đồng thời, tiếp nhận, thẩm định ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 8.076 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở TNMT; thực hiện đăng ký chỉnh lý biến động sử dụng đất cho 18.485 trường hợp.

Đáng chú ý, Sở TNMT tỉnh này đã tổ chức ba phiên đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1/2021, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 176 tỷ đồng, trong đó giá trị vượt sàn gần 42 tỷ đồng. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2/2021 đối với các lô đất tại Khu đô thị Bắc sông Hiếu do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh xác định nguồn thu chủ yếu từ quỹ đất giai đoạn 2021 – 2022 từ dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 1 và Khu đô thị phía Đông đường Thành cổ.

Nguồn thu cho giai đoạn 2023 – 2025 triển khai các dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2; Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà; Khu đô thị Vĩnh Tân.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh này dự kiến kế hoạch thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở các dự án trong giai đoạn 2021 – 2025 đạt từ 2.300 đến 2.500 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.