Sử dụng nhà chung cư không đúng mục đích có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Trường hợp sử dụng nhà chung cư không đúng mục đích, chủ nhà sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật với mức phạt cao nhất lên đến 50 triệu đồng.

Theo Khoản 4, Khoản 5 Điều 3 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD, nhà chung cư có các mục đích sử dụng sau:

– Đối với nhà chung cư được thiết kế, xây dựng chỉ với mục đích để ở, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức không được phép tổ chức kinh doanh.

– Đối với nhà chung cư được xây dựng với mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và để kinh doanh, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức có quyền sử dụng để ở hoặc dùng cho các mục đích khác như làm văn phòng, dịch vụ, thương mại.

Trường hợp sử dụng nhà chung cư không đúng mục đích sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Theo đó, Điểm c, d và đ Khoản 1; Điểm b Khoản 2; Điểm b Khoản 3 Điều 66 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định, hành vi sử dụng nhà chung cư không đúng mục đích, kinh doanh nhà chung cư không đúng quy định sẽ bị xử phạt như sau:

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi:

+ Kinh doanh vật liệu gây cháy nổ, dịch vụ sửa chữa xe có động cơ hoặc dịch vụ giết mổ gia súc.

+ Kinh doanh nhà hàng, karaoke, quán bar tại phần diện tích không dùng để kinh doanh của nhà chung cư hoặc tại phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư nhưng không đảm bảo yêu cầu về cách âm, phòng, chống cháy, nổ hoặc nơi thoát hiểm theo quy định.

+ Hoạt động kinh doanh tại phần diện tích không dùng để kinh doanh của nhà chung cư theo quy định.

– Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

– Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh vũ trường tại nhà chung cư.