Thu ngân sách thuế vượt chỉ tiêu năm 2020, dự kiến thu hơn 1,1 triệu tỷ đồng thuế 2021

Theo báo cáo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, năm 2020, ngành thuế ước đạt trên 1,27 triệu tỷ đồng, vượt 1,7% so với dự toán, tương đương vượt gần 21 nghìn tỷ đồng. Nhiệm vụ năm 2021 tập trung thanh tra hoạt động chuyển giá, thương mại điện tử, tiến tới thanh tra, kiểm tra điện tử.

 

image

 

Vừa qua, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Tại Hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã phát biểu tổng kết năm 2021 và đề ra phương hướng chỉ đạo năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cho biết mặc dù trong bối cảnh, tình hình đất nước và toàn cầu đặc biệt khó khăn trong năm 2020, nhưng thu ngân sách nhà nước của ngành thuế ước đạt trên 1,27 triệu tỷ đồng, vượt 1,7% so với dự toán.

Thu nội địa đạt 1,24 triệu tỷ đồng, bằng 102% dự toán. Số thu nội địa năm 2020 đạt tỷ trọng rất lớn 86,5% trong tổng thu ngân sách nhà nước, cao hơn so với bình quân 84,8% của giai đoạn 2016-2019, bình quân 5 năm giai đoạn 2016-2020 là vượt so với mục tiêu 5 năm đề ra (84-85%) và cao hơn so mức 68% của giai đoạn 2011-2015.

Đồng thời cũng ghi nhận 55/63 (87%) địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán, có 40/63 (63%) địa phương có số thu cao hơn năm 2019, trong đó điển hình như Ninh Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Lào Cai… thu vượt trên 10% chỉ tiêu.

Quản lý nợ thuế cũng đạt được kết quả cao, thu được 96% số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn vào ngân sách nhà nước, giảm số tiền nợ thuế phải quản lý khoảng 5,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cũng đã đề ra nhiệm vụ cho ngành thuế năm 2021. Trong đó có các nhiệm vụ,

Xây dựng chính sách chú trọng mở rộng cơ sở thuế, bao quát nguồn thu, tránh thất thu, thu sót, lưu ý các lĩnh vực để bảo vệ quyền đánh thuế của Việt Nam như chuyển nhượng vốn, cổ phần của doanh nghiệp kinh doanh ở Việt Nam nhưng thực hiện ngoài Việt Nam, loại hình kinh tế chia sẻ.

Tập trung quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và khu vực ngoài quốc doanh, lĩnh vực này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro thất thu thuế, nhất là trong bối cảnh thanh toán tiền mặt còn lớn, chưa kiểm soát được nguồn tiền và thu nhập. Tiến tới thực hiện thu thuế điện tử đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tập trung thanh tra hoạt động chuyển giá, thương mại điện tử…Trong đó, tiến tới thanh tra, kiểm tra điện tử.

Năm 2021, chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước mà Quốc hội giao cho ngành thuế là 1.116.700 tỷ đồng.

Chủ đề: Thuế doanh nghiệp