Thủ tướng yêu cầu xây dựng các kênh thông tin mạnh trên mạng xã hội

Thủ tướng yêu cầu xây dựng các kênh thông tin mạnh trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan, bộ ngành, địa phương chủ động cung cấp tài liệu, thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức – Ảnh: chinhphu.vn

Đó là một số nội dung trong chỉ thị số 12 về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, tỉnh thành và các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh về sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, trong đó để đảm bảo kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, các cơ quan, bộ ngành, địa phương chủ động cung cấp tài liệu, thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động cung cấp thông tin nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin, văn hóa xấu độc, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Chỉ thị nêu rõ việc xây dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội đủ mạnh, bằng nhiều thứ tiếng để chủ động đấu tranh với luồng thông tin xấu độc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn thông tin trên không gian mạng.

Các cơ quan liên quan phải chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, phát huy thế mạnh của báo chí, truyền thông. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí trong việc thực hiện định hướng thông tin, quản lý phóng viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí.