Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giữ chức Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương sinh năm 1966; quê quán xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự.

Quá trình công tác, từ năm 2011-2013, ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Tư lệnh Quân đoàn 1.

Năm 2012: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1.

Tháng 11.2014: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 4.

Năm 2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1.2016), Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4.

Tháng 11.2018: Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 12.2019: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 1.2021: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 30.1.2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.