Thường vụ QH sẽ cho ý kiến về chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Phiên họp thứ 57 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội; Cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Ngày 11.6, theo Văn phòng Quốc hội, Phiên họp thứ 57 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 14.6 – 16.6.

Theo dự kiến chương trình, ngay sau phát biểu khai mạc phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết bước đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội; Xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia; Cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Cũng tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo Thỏa thuận cam kết và Bảo lãnh của Chính phủ; Cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Tiếp tục cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 (nếu chưa kết thúc trong buổi sáng).

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (nếu đủ điều kiện).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.