Tiền gửi trên tài khoản thanh toán cá nhân tăng hơn 55%

Tính đến ngày 31.3, số lượng tài khoản thanh toán khách hàng cá nhân tại các ngân hàng ghi nhận 104,189 triệu tài khoản, tăng 13,349 triệu tài khoản so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, số dư tài khoản thanh toán cá nhân đạt 741.378 tỉ đồng, tăng gần 75.000 tỉ tương đương với 11,2% so với cuối năm ngoái và tăng mạnh 264.855 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng 55,5%.

Tài khoản thanh toán của cá nhân ở đây là các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn đang hoạt động của cá nhân mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng (như dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán bằng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ngoài thẻ). Điều này cho thấy các ngân hàng huy động được nguồn vốn giá rẻ khá lớn. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng thẻ ATM nội địa trong 3 tháng đầu năm 2021 tăng 2 triệu thẻ, lên 96 triệu thẻ và thẻ quốc tế đang lưu hành tăng 1 triệu thẻ, lên 18 triệu thẻ.

Theo NHNN, số lượng, giá trị giao dịch ngân hàng qua kênh số có sự tăng trưởng mạnh, trong đó mức tăng trưởng thanh toán di động năm 2020 so với 2019 là 114% về số lượng và 118% về giá trị; thanh toán QR code tăng 72,9% về số lượng giao dịch. Hệ thống thanh toán bù trừ tự động các giao dịch bán lẻ (ACH) xử lý 5 – 7 triệu giao dịch thanh toán liên ngân hàng mỗi ngày, năm 2020 tốc độ tăng trưởng số lượng và giá trị giao dịch lần lượt là 78% và 128% so với năm 2019…

Mới đây, NHNN ban hành Quyết định 810 Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ít nhất 70% các nghiệp vụ ngân hàng cho phép khách hàng có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số; ít nhất 80% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử; ít nhất 80% số lượng giao dịch của khách hàng được thực hiện thông qua các kênh số; ít nhất 80% tổ chức tín dụng có tỷ trọng doanh thu từ kênh số đạt trên 30%; ít nhất 70% quyết định giải ngân, cho vay của ngân hàng thương mại, công ty tài chính đối với các khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân được thực hiện theo hướng số hóa, tự động; ít nhất 90% hồ sơ công việc tại tổ chức tín dụng được xử lý và lưu trữ trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).