Văn học nghệ thuật lan tỏa, tạo nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2021, giới văn nghệ sĩ nước nhà đã cho ra đời nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật truyền tải thông điệp thực hiện “Mục tiêu kép”, vừa nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội, lan tỏa và tạo nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng.

Sáng 1.7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2021 với Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Trong đó, đại bộ phận văn nghệ sĩ tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và những quyết sách của Đảng đề ra, kiên trì, tâm huyết với công việc sáng tạo, gắn bó với các giá trị truyền thống yêu nước và cách mạng, khẳng định các giá trị đạo đức, nhân văn của dân tộc.

Đặc biệt, đời sống văn nghệ trong thời kỳ toàn dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vẫn duy trì được sự phong phú và đa dạng nhất định. Giới văn nghệ sĩ nước nhà đã cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật truyền tải thông điệp thực hiện “Mục tiêu kép”, vừa nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội, lan tỏa và tạo nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng.

Hội nghị đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Phấn đấu có nhiều tác phẩm, công trình xuất sắc phản ánh về con người và đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển; góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, lĩnh vực văn học nghệ thuật rất quan trọng, tinh tế và nhân văn nên thường xuyên nhận được sự quan tâm. Hội nghị hôm nay đã được chuẩn bị chu đáo, thể hiện thông qua báo cáo của các đơn vị, bộ ngành, chuyên ngành. Việc này đã thể hiện sự tôn vinh cống hiến của văn học, nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện lớn như Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV…

Toàn cảnh Hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ấn tượng với những khí thế mới, sức sống mới, nền nếp, sự kế thừa của văn học nghệ thuật trong 6 tháng đầu năm. Đổi mới về cách nghĩ, cách sáng tác, chủ thể sáng tác, nội dung và hình thức được đổi mới. Trong đó có nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị lan toả lớn, tự hào, khát vọng vươn lên rất xúc động.

Về lĩnh vực văn học nghệ thuật phục vụ nhân dân, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gợi mở, trong bối cảnh cách ly do dịch COVID-19, giãn cách tại gia đình thì lĩnh vực văn hoá, văn học nghệ thuật trên nền tảng số càng có ý nghĩa quan trọng. Việc này sẽ điều hoà được tâm lý, tình cảm, ý chí, khát vọng và quyết tâm của người dân…

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tiếp tục thực hiện, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật; những người có chức vụ càng cao, càng lớn thì càng phải gương mẫu trách nhiệm trong việc thực hiện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, thời gian tới cần có những đổi mới trong sáng tác để đi vào lòng dân. Cần có những sáng tác, vận động sáng tác khơi dậy ý chí khát vọng phồn vinh của đất nước, khơi dậy văn hóa dân tộc, đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ chí Minh.

Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo lực lượng văn nghệ sĩ trong thời gian tới để phù hợp với tình hình mới. Đối với công tác đối ngoại phải làm tốt hơn nữa để hội nhập văn học, nghệ thuật lan tỏa ra bên ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *