Vì sao Hà Nội dừng triển khai 82 dự án BT với các “ông lớn” bất động sản?

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định, từ ngày 1.1.2021, đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT (Xây dựng – Chuyển giao) dừng triển khai dự án mới, dừng thực hiện dự án chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Như Lao Động đã đưa tin, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Hà Nội vừa có văn bản thông báo dừng triển khai đối với 82 dự án theo hình thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) trên địa bàn.

Theo Sở KHĐT Hà Nội, trong danh mục các dự án dừng triển khai, dừng thực hiện nói trên, có 2 dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa ký hợp đồng; 11 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi; 69 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư.

Lý giải rõ hơn về thông tin này, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, Thành phố Hà Nội nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư về việc tham gia đầu tư các dự án trên địa bàn Thành phố theo hình thức đầu tư đối tác công tư PPP, loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (có hiệu lực thi hành từ 1.1.2021), đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT dừng triển khai dự án mới, dừng thực hiện dự án chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Năm 2020, lãnh đạo UBND thành phố đã họp về việc rà soát các dự án đầu tư theo hình thức PPP của thành phố. Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo đối với các dự án chưa giao nhà đầu tư (kể cả dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép lựa chọn nhà đầu tư) giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các nhà đầu tư đề xuất dự án, nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án việc dừng công tác chuẩn bị đầu tư.

“Năm 2021, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai thực hiện các dự án PPP và chuyển đổi một số dự án sang hình thức đầu tư công trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, thông báo cho các nhà đầu tư dừng công tác chuẩn bị đầu tư; rà soát từng dự án cụ thể, tham mưu đề xuất UBND Thành phố xem xét, chuyển đổi sang hình thức đầu tư công đối với những dự án cần thiết, cấp bách theo quy định” – Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Trong số 69 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư và đã được thông báo về việc dừng triển khai dự án, trao đổi với PV Lao Động, đại diện một tập đoàn doanh nghiệp bất động sản “có tiếng” cho hay, việc dừng triển khai dự án là theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020. Thực tế cho thấy, đối với những dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, thành phố cũng chưa bàn giao hạ tầng cho doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng phải tốn các chi phí trong việc triển khai dự án. Còn đối với những dự án đã được triển khai từ trước năm 2021, đơn vị doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) nói rằng: Theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020, kể từ ngày 1.1.2021, việc chuyển tiếp thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) đã có những quy định.

Cụ thể, đối với dự án chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì dừng thực hiện; trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì tiếp tục thực hiện căn cứ vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15.8.2020.

Còn đối với Dự án đã ký kết hợp đồng trước ngày 1.1.2021 thì tiếp tục thực hiện việc triển khai thực hiện dự án, thanh toán theo quy định của hợp đồng BT đã ký kết và quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.