Xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, có sức chiến đấu cao

Tại Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có sức cơ động và sức chiến đấu cao.

Ngày 30.6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021 dưới hình thức trực tuyến với 141 điểm cầu trong toàn quân. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, chương trình cho Hội nghị lần này; các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận dân chủ, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến quý báu, bổ sung, hoàn thiện thêm đánh giá nhận định về phương hướng nhiệm vụ; cách tổ chức thảo luận khoa học, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Thủ tướng quán triệt một số quan điểm, định hướng như: Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chung sức, chung lòng, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc gắn kết chặt chẽ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả với phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, các phương thức lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Chăm lo và gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với phân cấp, phân quyền và kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm những mô hình hay, cách làm tốt, khẩn trương nhân rộng; bổ sung vào lý luận, đường lối về quân sự, quốc phòng. Phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh và lưu ý thêm một số nội dung để Quân đội quan tâm thực hiện trong thời gian tới, trong đó có: Tích cực thể chế hóa, cụ thể hóa những điểm mới, nhất là nhận thức, tư duy mới về quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Chiến lược đã được phê duyệt và các chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong các hội nghị, buổi làm việc với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình và dự báo chiến lược, chủ động, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng…

Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội; kiên quyết, kiên trì và đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII).

Điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có sức cơ động và sức chiến đấu cao; cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, xác định rõ vị trí công tác cho từng chức danh, giảm đầu mối trung gian.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tạo thế và lực để bảo vệ tổ quốc tứ sớm, từ xa. Quân đội tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và nhất là phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện chiến lược vaccine…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *