Yuanta: HSG có thể vào rổ FTSE ETF

Đối với kỳ review quý 2/2021, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo VNM ETF có thể thêm 2 mã PDR và VCI, còn HSG đang có cơ hội lọt vào danh mục của FTSE ETF.

Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF)

Theo báo cáo dự phóng tái cơ cấu (review) ETF quý 2/2021, Yuanta nhận định VCI và PDR đã đáp ứng các tiêu chí nên có thể được vào danh mục của quỹ.

Ở chiều ngược lại, Yuanta cho là không có mã nào bị loại ra.

Trong trường hợp đó, VCI và PDR có thể được mua mới với số lượng 2.05 triệu cp và 1.86 triệu cp, lần lượt chiếm 1.26% và 1.13% danh mục VNM ETF.

Danh mục và tỷ lệ dự báo như sau:

ysvn vnm etf q2 2021

Nguồn: YSVN

VNM ETF sẽ công bố kết quả điều chỉnh danh mục vào 12/06 và bắt đầu giao dịch từ 14-18/6/2021

FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (FTSE ETF)

Đối với FTSE ETF, các chuyên gia của phân tích cho biết HSG đang có cơ hội để được thêm vào rổ danh mục, do mã này đã đáp ứng các tiêu chí của quỹ. Theo đó, HSG có thể được mua mới với số lượng 1.25 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 0.49% danh mục.

Trong khi đó, Yuanta chỉ ra DXG là chứng khoán thuộc diện cảnh báo từ ngày 31/03/2021 do tình hình kinh doanh thua lỗ năm 2020. Cho nên, DXG dự kiến sẽ bị loại và quỹ sẽ bán ra toàn bộ 3.8 triệu cp (0.98% danh mục).

Danh mục và tỷ lệ dự báo như sau:

ysvn ftse etf q2 2021

Nguồn: YSVN

Theo dự kiến, FTSE ETF sẽ công bố kết quả điều chỉnh danh mục vào 04/06 và bắt đầu giao dịch từ 07-18/6/2021.

Tổng hợp khối lượng mua/bán của 2 quỹ ETF

ysvn tong hop etf q2 2021

Nguồn: YSVN

*BSC: HSG vào FTSE ETF, PDR vào VNM ETF

Xuân Nghĩa